tender value between one to ten lakh


madhya pradesh , bhopal
maharashtra , chandrapur
tamil nadu , thanjavur
madhya pradesh , datia
madhya pradesh , khandwa
uttar pradesh , kanpur dehat